Agenda

19 september Algemene werkzaamheden bekijk de laatste oproep
erna rondleiding Commissie Natuurlijk Tuinieren
11 oktober Herfsttoernooi Jeu de Boules
17 oktober Algemene werkzaamheden
eind oktober Algemene ledenvergadering
Deadline kopij Schenck 1 november Deadline inleveren kopij De Schenck nr. 4
21 november Algemene werkzaamheden
13 december Bijna Kersttoernooi Jeu de Boules

Voor activiteiten in het verleden: Lees meer