De Meerkoet.

Foto`s John van der Heijden
Bron: Vogelbescherming