Regels Nieuwbouw ATV Zonneweelde

Randvoorwaarden voor nieuwbouw tuinhuis op Zonneweelde.

 1. Opstellen van een duidelijk plan met tekeningen. Overleg hierover tijdig met het bestuur.
 2. Tuinhuis moet passen op bestaande fundering, exclusief eventuele veranda.
 3. Daktype moet een zadeldak zijn, Noklijn evenwijdig aan spoorlijn. De dakhelling minimaal 20 graden en maximaal 30 graden.
 4. Nokhoogte tussen 2,8 m en 3,2 m.
 5. Dakgoten aan beide zijden van het dak. De afvoer van de dakgoot moet in de sloot uitkomen.
 6. In de wand aan de kant van het pad moet één groot raam met een oppervlakte van minimaal 2 m2 en maximaal 3 m2 geplaatst worden.
 7. In de wand richting spoorlijn moet een toegangsdeur van minimaal 80 centimeter breed en 190 cm hoog zijn geplaatst met deugdelijk hang- en sluitwerk. In deze wand kunnen naast of i.p.v. de toegangsdeur, openslaande deuren of schuifpui worden geplaatst van minimaal 190 cm hoog zodanig dat het totaal minimaal 220cm breed is.
 8. In de andere wanden mogen ramen worden geplaatst.
 9. In het huisje moet een WC geplaatst worden aangesloten op de bestaand WC-rioolaansluiting. De WC moet in een afgesloten goed geventileerde ruimte staan. De toegangsdeur mag inpandig of uitpandig zijn.
 10. Het huisje moet goed geventileerd kunnen worden door meerder ventilatierooster in wanden of ramen ook als het huisje afgesloten is.
 11. Het huisje moet beschikken over een keuken. De plaatsing is vrij. Aansluiting op het riool volgens de voorschriften.
 12. De wateraansluitingen moet volgens de voorschriften worden uitgevoerd waarbij de watermeter in het huisje moet worden geplaatst. Het deel van de waterleiding dat buiten het huisje loopt moet worden afgeschermd en geïsoleerd.
 13. De elektra installatie moet volgens de voorschriften worden uitgevoerd waarbij de kWh-meter in het huisje moet worden geplaatst.
 14. De gasinstallatie moet volgens de voorschriften worden uitgevoerd waarbij de gastank buiten het huisje onder een afdak moet worden geplaatst.
 15. Diverse bouwmaterialen zijn toegestaan. Voor stenen wanden mag gele baksteen gebruikt worden. Bij andere steenachtige materialen moeten de wanden wit gepleisterd worden. Kleuren in overleg.
 16. Voor de bouw van een nieuw tuinhuis moet voldaan worden aan de betreffende artikelen van Huishoudelijk Reglement (HHR) en tuin regelement (TR). Met name doch niet uitsluitend aan artikel 12 lid 6 en artikel 24 lid 5 van het HHR en artikel 1 lid 1, artikel 4 lid 2 en5 en artikel 7 lid 4.
 17. Kleine afwijkingen zijn mogelijk, maar alleen in overleg met het bestuur. Daar waar getwijfeld wordt, beslist het bestuur.
 18. Bij afwijzing kan men zich wenden tot de geschillencommissie.
 19. Bij opzeggen van het tuinlidmaatschap bepaalt de taxatiecommissie de waarde van het huisje in vergelijking met vergelijkbare bestaande huisjes. Dit kan lager uitvallen dan het geïnvesteerde bedrag.

 

Alle op -of aanmerkingen worden bij de bestuursvergadering van 25 januari a.s  besproken